Raspunsuri Conquiztador 18 ianuarie 2011

Sigla Conquiztador

Cum se numeşte acest album?

R : Love

Invenţii: Cine a primit brevetul pentru prima instalaţie de produs hârtie?

R : Louis Robert

Compozitori: Unde s-au întâlnit şi au făcut cunoştinţă Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negri cu Franz Liszt?

R : în casa vistiernicului Alecu Balş

Scriitori: Cine a scris „Iona”?

R : Marin Sorescu

Sărbători: Când este sărbătorită Ziua Academiei de Poliţie în România?
R : 24 ianuarie

Lasă un răspuns