„Instinct” de Paul Pișta

Lucruri simple, despicate, Lucruri mari, elucidate, Toate acum le simt Create de-un banal instinct. Instinctul de vorbire, vere, Presărat doar de tăcere, Instinctul mâncării Sortit de-un timp uitării.

Poezie din topor

Toporași peste topoare Putrezite și înfipte Peste corpul care moare Și durerea ce o simte. Topor lângă topor, Prin piele reptiliană, Parfumate c-un odor, De-o ființă puritană.

Vera Vrea

Vera este o tipă rece ca o crimă, Cu toporul ei se crede la scrimă, Vera e o tipă dulce și plăpândă, Ce te împietrește cu privirea blândă.